B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Verdickt, J. (1790-1797), Parochieregisters van Hingene: huwelijken 1790-1797.
Transcriptie: Yannick Anné (7 april 2018). Alle rechten voorbehouden.
Uitleg bij de transcriptie: Dit register is zo nauwkeurig mogelijk getranscribeerd. De tekst tussen rechte haakjes [] is aangevuld, waar in het oorspronkelijke handschrift letters ontbreken of woorden afgekort zijn. Tussen accolades {} staan de referenties naar de documenten in het Rijksarchief. Let wel: elke transcriptie is een vorm van interpretatie. Daarom is het aan te raden steeds de oorspronkelijke documenten te raadplegen.

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0128_v}

1790

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 12 aprilis contraxerunt matrimonium ægidius verbercht ex puers natus et habitans, et isabella carola Flamang nata et habitans in hingene coram testibus petro joanne mertens nato et habitante in willebroeck et judoco josepho flamang nato et habitante in hingene

G[illis] Verbercht
Isabella Carolina Flameng
peeter joannes mertens
Ju[docus] Jo[annes] Flameng
j[oannes] verdickt past[or]

obtenta dispensatione ab Episcopis in impedimento 4 gradus consang[uinitatis] et præviis sponsalibus et tribus proclamat[ionibus] 27 aprilis contraxerunt matrimonium joannes baptista suykens ex eijkervliet natus et habitans et catharina vander kinderen nata et habitans in hingene coram testibus ægidio vander kinderen nato et habitante in hingene et custode

Joannes Baptista Suykens
Catharina Vander Kinderen
Gillis Vander Kinderen
J[oannes] V[an] D[er] Kinderen, Coster
j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0129_r}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 18 maij contraxerunt matrimonium petrus verstraeten natus et habitans in wintham et maria theresia adriaensens nata et habitans in hingene coram testibus guielmo verstraeten nato et habitante in wintham et henrico michiels nato et habitante in hingene et me

Peeter van Straeten
marie therisia Adriaensens
j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 25 maij contraxerunt matrimonium Cornelius Kegels et anna maria anne coram testibus josepho kegels et guielmo de witte omnes nati et habitantes in hingene

Cornelis Kegels
anna marie anne
joseph kegels
ϟ nescit scribere
j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0129_v}

prævia dispensatione in quarto gradu consanguinitatis sponsalibus et tribus proclamationibus 20 julii contraxerunt matrimonium petrus joannes perremans et barbara de prins coram testibus francisco perremans et petro joanne de prins omnes nati et habitantes in hingene

Peeter Joannes Perremans
Barbara De Prins
Franciscus Perremans
peeter joannes de prins
j[oannes] verdickt past[or]

Præviis sponsalibus et tribus proclamationibus tertiâ Augusti contraxerunt matrimonium Petrus Franciscus Maes ex Vracem natus et habitans et Isabella van Vracem nata et habitans in Hingene coram testibus Petro van Damme et Joanne van der Kinderen in Hingene natis et habitantibus

pieter franciscus maes
isabella van vracem
peeter van damme
Joannes Vander Kinderen
P[etrus] Govaerts min[orita] ex Commiss[ione] R[everen]di Adm[inistratoris] D[omi]ni Past[oris]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0130_r}

præviis sponsalibus et tribus procla[ma]t[ionibus] 31 oct[o]bris contraxerunt matrimonium guilielmus vander straeten ex s[ancti] ægidii et habitans in lokeren [et] maria anna spiessens nata et habitans in hingene coram testibus rocho vander straeten ex s[ancti] ægidii et habitante Bruxellis et petro josepho spiessens nato et habitante in hingene coram me

j[oannes] verdickt past[or]

23 novembris præviis sponsalibus et tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium henricus walschap ex puers et hic habitans et maria josepha aerts hic nata et habitans minorennis cujus parentes consent[i]unt coram testibus francisco talboom et joanne talboom hic natis et habitantibus et me

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0112_r}

1791

præviis sponsalibus proclamatione et dispensatione in duobus bannis 22 februarij contraxerunt matrimonium petrus andreas van houdenhove ex s[ancti] amandi et maria anna van causbroeck ex bornhem et hic habitantes coram testibus custode et petro vander kinderen hic habitantibus et me

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclam[ationibus] 22 februarij contraxerunt matrimonium petrus joannes anne et theresia michiels hic nati et habitantes coram testibus cornelio et henrico michiels hic natis et habitantibus et me assistente

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclam[ationibus] 3 maij contraxerunt matrimonium joannes franciscus maes ex puers et joanna maria coomans ex hingene coram testibus petro van Laken et custode me assis[tente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0112_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 17 maij contraxerunt matrimonium franciscus talboom ex bornhem et petronilla van doorslaer ex malderen coram testibus joanne cooremans ex malderen et henrico michiels ex hingene me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 31 [maij] contraxerunt matrimonium judocus van damme ex nattenhaesdonck et elisabetha vande vijver ex hingene coram testibus joanne van damme ex nattenhaesdonck et alberto vande vijver ex hingene me assis[tente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0113_r}

31 maij junctus est bernardus andries ex Bornhem

31 [maij] præviis sponsalibus et tribus procla[mationibus] contraxerunt matrimonium petrus joannes de Leger ex nattenhaesdonck et isabella amelinckx ex zele et hic habitantes coram testibus petro vander kinderen et josepho kegels ex hingene me assistente

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus procla[mationibus] 27 junii contraxerunt matrimonium gabriel franciscus vander kinderen ex hingene et lucia op de heijde ex tisselt et hic habitans coram testibus joanne chrysosth[o]mus vander kinderen et petro vander kinderen ex hingene

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclam[ationibus] 20 julii contraxerunt matrimonium joannes van herbruggen et catharina segers coram testibus guilelmo vander kinderen et guilielmo teugels omnes ex hingene et hic habitantes meque præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0113_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 16 aug[usti] contraxerunt matrimonium joannes teugels et theresia wauters coram testibus guielmo teugels et cornelio van damme omnes ex hingene et me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 4 novembris contraxerunt matrimonium joannes chrysosthomus vander kinderen ex haesdonck et hic custos et theresia van hoomissen ex hingene coram testibus joanne van hoomissen et joanne baptista van hoomissen patre et fratre et me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et dispensatione in uno banno 22 novembris contraxerunt matrimonium josephus de Roeck ex basel et anna maria segers ex hingene consentien[ti]bus quorum interest coram testibus matheo de roeck ex basel et cornelio segers ex hingene et me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0114_r}

1792

10 januarij contraxerunt matri[monium] in haesdonck joannes talboom et barbara de Bisschop

21 feb[ruarij] contraxerunt matrim[onium] Elias de witte et maria theresia van den bossche in Leest

17 aprilis contraxerunt matrimonium guielmus vander kinderen et maria anna van herbruggen coram testibus petro vander kinderen et petro josepho spiessens omnes nati et habitantes in hingene

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0114_v}

1a. maij contraxerunt matrimonium petrus joannes jacobs ex maria kercke et catharina de decker ex hingene in s[ancti] amandi

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 15 maij contraxerunt matrimonium joannes de prins ex bornhem et joanna francisca talboom ex hingene coram testibus francisco talboom et jacobo talboom ex hingene et me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 5 junii contraxerunt matrimonium jacobus talboom et maria Elisabetha Landuyt coram testibus francisco talboom et francisco Landuyt omnes ex hingene nati et habitantes

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0115_r}

obtenta dispensatione in 4 gradu consanguinitatis et præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 12 junii contraxerunt matrimonium judocus hermans natus in willebroeck et habitans in s[ancti] amandi et francisca vande vijver ex hingene coram testibus jacobo hermans ex willebroeck et Lamberto vande vijver ex hingene et me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclam[ationibus] 23 8bris contraxerunt matrimonium andreas Emanuel heirebout ex hamme et maria anna van hoesen ex hingene coram testibus benedicto rubbens et ægidio francisco verschelden natis et habitantibus in hamme

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0115_v}

præviis sponsalibus et tribus procla[mationibus] 30 8bris contraxerunt matrimonium guilielmus heremans ex Lizel et habitans in maria kercke et Elisabetha de schutter nata et habitans hic coram testibus augustino de schutter ex hingene et francisco loverier ex maria kercke meque præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 6 novembris contraxerunt matrimonium joannes franciscus kerremans ex puers et joanna catharina suykens ex hingene coram testibus guielmo kerremans et joanne Baptista van Beveren natis et habitantibus in puers

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0116_r}

1793

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 8 januarii contraxerunt matrimonium petrus de decker et Elisabetha croes coram testibus joanne vander kinderen custode et petro vander kinderen omnes ex hingene

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 23 januarij contraxerunt matrimonium josephus van kerckhoven et anna catharina neels coram testibus francisco neels et francisco van kerckhoven omnes ex hingene

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0116_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 11 aprilis contraxerunt matrimonium joannes adrianus kiekens et joanna maria raes coram testibus joanne raes et josepho van camp ex hingene et van camp ex rumst et me

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 14 maij contraxerunt matrimonium joannes van Linthout ex hingene et maria jacoba coppé ex waesmunster et hic habitans coram testibus joanne cornelio vael ex schelde et custode meque præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0117_r}

præviis sponsalibus et tribus procla[ma]tionibus 16 junii contraxerunt matrimonium petrus jacobus kegels et joanna catharina vander kinderen coram testibus guielmo vander kinderen et joanne vander kinderen custode ex hingene et me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 9 julii contraxerunt matrimonium andreas cuyt et anna catharina talboom nati et habitantes in hingene coram testibus Francisco talboom ex hingene et joanne de prins ex bornhem et hic habitante et coram me

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0117_v}

Præviis sponsalibus et factis tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium primâ septembris Dominicus van Royen ex Basel sui juris et Isabella Hamelincx sui juris ex hâc Parochia coram testibus Guilielmo Hamelincx et Petro van Royen

Van Goethem vicep[astor] in Bornhem ex Com[missione] R[everendi] D[omini] Pas[toris]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 22 8bris contraxerunt matrimonium petrus kiekens et barbara de jonge coram testibus custode et petro vander kinderen omnes ex hingene et me

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 22 8bris contraxerunt matrimonium ferdinandus cuyt et maria suykens coram testibus judoco segers et alexandro amelinckx omnes ex hingene et me

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0118_r}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 4 9bris contraxerunt matrimonium joannes de kersmaecker viduus et anna catharina van moorter ex bornhem et hic habitans minorennis consentien[ti]bus, quorum interest coram joanne van den brande et custode ex hingene meq[ue] præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

1794

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0118_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 25 februarij contraxerunt matrimonium guilelmus moens natus et habitans in willebroeck et cornelia talboom vidua ex hingene coram testibus petro et michaele moens natis et habitantibus in willebroeck me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus uno banno et dispensati in duobus bannis 27 februarij contraxerunt matrimonium joannes fabritius ex oberwanpach diœcesis Leodiensis et maria philippina gossiau bruxellensis et hic habitantes in castello venator et concierge coram testibus D[omino] joanne ferdinando van goethem greffiario et joanne de maeyer ex Lizel scriba greffiarii et me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0119_r}

præviis sponsalibus et tribus proclamationi[bu]s 26 augusti contraxerunt matrimonium petrus joannes drossart ex nattenhaesdonck et maria theresia koeckelbergh minorennis cujus pater consentit ex hingene coram testibus joanne baptista van kerckhoven ex nattenhaesdonck et joanne vander kinderen custode nostro

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et uno banno in duobus dispensato 25 novembris contraxerunt matrimonium andreas mees ex hingene et maria theresia de Laet ex oppuers coram testibus francisco kiekens ex hingene et me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0119_v}

1795

14 aprilis præviis sponsalibus et tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium joannes Baptista suyens natus in Londerzeel et hic habitans et joanna catharina aerts hic nata et habitans, minorennes quorum tutores et parentes consenterunt coram testibus francisco talboom et custode hic natis et habitantibus meque

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 5 aprilis contraxerunt matrimon[ium] joannes Baptista seps ex nattenhaesdonck et maria petronilla speekaert ex hingene coram testibus petro joanne vande putte ex nattenhaesdonck et josepho joanne speeckaert ex hingene meque præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0120_r}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 11 maij contraxerunt matrimonium joannes van herbruggen ex hingene natus et habitans et maria de sager ex puers et hic habitans coram testibus egidio van herbruggen ex hingene et francisco vande voorde ex opdorp meque

j[oannes] verdickt past[or]

11 maij contraxerunt matrimonium joannes talboom et maria Elisabetha meeus ex eijkevliet in s[ancti] amandi

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 19 maij contraxerunt matrimonium franciscus de clippeleer ex hamme et joanna catharina van hoesen minorennis cujus tutor consenti<s>t coram testibus michaele van hoesen ex hingene et joanne baptista boeij ex nattenhaesdonck me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0120_v}

3 junii contraxerunt matri[monium] in puers joseph peeters et joanna maria Meeus

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 18 augusti contraxerunt matrimonium petrus josephus spiessens natus et habitans hic et maria catharina goosens ex hombeeck et hic habitans coram testibus francisco van den Bossche ex S[ancti] nicolai et hic habitante et petro van vracem hic nato et habitante meque præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0121_r}

27 octobris præviis sponsalibus et tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium jacobus de roeck natus et habitans in baesel et catharina kiekens hic nata et habitans coram testibus petro cornelio de Roeck et francisco de Roeck natis et habitantibus in Baesel me præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

27 octobris præviis sponsalibus et tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium petrus amelinckx hic natus et habitans et anna catharina thijs nata in ruijsbroeck et hic habitans coram testibus joanne baptista thys nato et habitante in ruijsbroeck et petro josepho delplanque nato in tourcooingh gallo et hic habitante

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0121_v}

17 novembris præviis sponsalibus et tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium petrus joannes cuijt et joanna catharina de maeijer uterque ex hingene et hic habitans coram testibus andreas segers et cornelio cuijt in hingene habitantibus

Peter Nijs minorita ex Comm[issione] Speciali R[everendi] D[omini] past[oris]

22 decembris dispensatione in 3.o et 4.o gradu consanguinitatis in duobus bannis et tempore clauso contraxerunt matrimonium petrus cornelius de Roeck ex basel et petronilla coomans hic nata et habitans coram testibus jacobo de roeck et servatio de roeck natis in Basel et habitantib[us] me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0122_r}

1796

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 6 aprilis contraxerunt matrimonium franciscus teugels et barbara josephina kegels coram testibus francisco Landuijt et govardo Langbeen omnes nati et habitantes in hingene et me præsente

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 7 aprilis contraxerunt matrimonium nicolaus josephus carthé bruxellis natus et hic habitans et Elisabetha talboom hic nata et habitans coram testibus francisco talboom et joanne francisco de wit hic natis et habitantibus meque præsente

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0122_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 26 aprilis contraxerunt matrimon[ium] joannes franciscus cuijt et maria francisca van herbruggen coram testibus bernardo cuijt et guillelmo vander kinderen omnes nati et habitantes in hingene meque præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 7 maij contraxerunt matrimonium joannes Baptista van Overloop hic natus et habitans et maria Elisabetha verschueren hic habitans et nata in puers coram testibus cornelio michiels et custode hic natis et habitantibus meque præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0123_r}

10 maij contraxerunt [matrimonium] michael van hoesen et petronilla van Ranst in bornhem

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 28 junii contraxerunt matrimonium andreas Landuijt et joanna pieters coram testibus joanne pieters et josepho Landuijt omnes nati et habitantibus in hingene

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 28 junii contraxerunt matrimonium petrus jacobus vergauwen et catharina segers coram testibus judoco segers et ægidio amelinckx omnes nati et habitantes hic in hingene

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0123_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 3 septembris contraxerunt matrimonium petrus augustinus posiet natus et habitans rupelmundæ et anna catharina de maeijer nata et habitans hic coram testibus michaele van steen rupelmundanus et petro vander kinderen ex hingene

j[oannes] verdickt past[or]

20 7bris contraxit matrimonium franciscus cuijt et maria Rosa van kerckhoven in Bornhem

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0124_r}

1797

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 10 januarij contraxerunt matrimonium josephus segers et Elisabetha Raes coram testibus andrea segers et joanne Raes omnes nati et habitantes in hingene meq[ue] præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 7 februarij contraxerunt matrimonium joannes Baptista smet ex Cruijbe et joanna teugels ex hingene coram testibus joanne teugels et custode ex hingene meque

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 27 februarij contraxerunt matrimonium petrus vertongen ex malderen et hic habitans et theresia de wachter hic nata et habitans minorennes, quorum parentes consentiunt, coram testibus petro reniers ex Londerzeel et philippo joanne amelinckx ex zele meque assis[tente]

j[oannes] verdickt past[or]

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00009_000_A_0124_v}

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 26 aprilis contraxerunt matrimonium petrus josephus delplanque ex tourcong hic habitans et amelberga agnes vander kinderen hic nata et habitans coram testibus josepho vander kinderen ex nattenhaesdonck et hic habitante et petro vander kinderen hic nato et habitante meq[ue] præs[ente]

j[oannes] verdickt past[or]

præviis sponsalibus et tribus proclamationibus 2 maij contraxerunt matrimonium joannes de witte hic natus et habitans et petronilla mertens ex eykervliet et hic habitans coram testibus Laurentio de witte et custode hic natis et habitantibus meq[ue]

j[oannes] verdickt past[or]

{einde van het register}

Print Friendly, PDF & Email