B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Delevingne, B. (1764-1768), Parochieregisters van Hingene: huwelijken 1764-1768.
Transcriptie: Yannick Anné (7 april 2018). Alle rechten voorbehouden.
Uitleg bij de transcriptie: Dit register is zo nauwkeurig mogelijk getranscribeerd. De tekst tussen rechte haakjes [] is aangevuld, waar in het oorspronkelijke handschrift letters ontbreken of woorden afgekort zijn. Tussen accolades {} staan de referenties naar de documenten in het Rijksarchief. Let wel: elke transcriptie is een vorm van interpretatie. Daarom is het aan te raden steeds de oorspronkelijke documenten te raadplegen.

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0096_r}

Register
Matrimonialis

Ecclesiæ Parochialis de Hinghene

qui incepit Anno
1764

Pastore
Delevingne

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0097_r}

1764

Die 22dâ Septembris 1764 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium joseph vanderkinderen et rosa judoca de croes. tes[tes] guillielmus vanderkinderen et joannes cools. affidati sunt 7mâ. 7bris. testes iidem

B[onaventura] Delevingne Pastor

[1765]

Die 30mâ. Aprilis 1765 præviis tribus bannis contraxerunt Matrimonium Ch[ristian]us van Vracken et joanna segers, testes joannes baptista suijkens et franciscus suijkens, affidati sunt 13 aprilis, testes jo[ann]es bap[tista] suijkens et Petrus van Vracken

B[onaventura] Delevingne Pastor

Die 2dâ julii 1765 præviis tribus bannis contraxerunt Matrimonium Ægidius de Witte et Barbara de wachter, testes petrus segers et henricus de witte, affidati sunt 23 junii, testes iidem

B[onaventura] Delevingne Pastor

Die 2da 7bris 1765 præviis tribus bannis contraxêre matrimonium jacobus segers et joanna catharina cuijt. testes josephus cuijt et petrus cuijt. affidati sunt 23 Augusti testes josephus cuijt et jo[ann]es chrijsosthomus van der kinderen

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 6tâ. 9bris 1765 præviis tribus bannis, contraxerunt matrimonium Alexander Rotiers et Catharina de jonge. testes cornelius de #jmmoij# et judocus de jonge. affidati sunt 19nâ. 8bris. testes iidem

B[onaventura] Delevingne pastor

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0097_v}

[1766]

Die 4tâ. februarii 1766 præviis tribus bannis contraxerunt Matrimonium joannes landuijt et judoca van kerckhoven. testes joannes de visch et judocus wauters. affidati sunt 18 januarii. testes jo[ann]es bap[tista] landuijt et judocus wauters

B[onaventura] Delevingne pastor

Infrascripta nomina conjugatorum extracta sunt ex suo originali ut infrascripti declarant

Die prima junii 1766 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium joseph talboom et theresia van Baerle testes petrus segers et petrus van baerle affædati sunt 17ma maij testes iidem

B[onaventura] Delevingne pastor

prima julii præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium josephus van Baerle et theresia de witte testes petrus van baerle et Franciscus talboom. affidati sunt 20 maij testes petrus van Baerle et guillielmus van heerbrugge

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 8va augusti 1766 præviis tribus bannis contraxere matrimonium Joannes baptista Roef et maria anna rottiers. testes joannes rottiers et cornelius de pisseroij. affidati sunt 24 julii testes joannes chrijsostomus vander kinderen et cornelius de pisseroij

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 20ma augusti 1766 præviis tribus bannis contraxere matrimonium guilielmus de Ridder et Elisabetha meeus testes andreas meeus et joannes chrijs[ostomus] vander kinderen affidati sunt 3 augusti testes joannes meeus et henricus #hanijlegem#

B[onaventura] Delevingne pastor

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0098_r}

Die 26ta augusti præviis tribus bannis contraxere matrimonium petrus de jonge et cornelia talboom testes judocus de jonge et philippus de Backer. affidati sunt in S[anc]ti Amandi 3 augusti testes jacobus talboom et joanna spagt

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 27ta 7bris 1766 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium franciscus van hoese et Joanna catharina Meiremans. testes andreas van hoese et petrus vander vliet affidati sunt 6a 7bris testes andreas van hoese et cornelius boeij

B[onaventura] Delevingne pastor

1767

Die 28.va aprilis 1767 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium henricus de witte et amelberga de wachter. testes ægidius de witte et adrianus de wachter. affidati sunt 18 aprilis testes ægidius vleeschauwer et joannes de wachter

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 12ma maij 1767 præviis tribus bannis contraxere matrimonium judocus wauters et isabella van damme, testes joannes wauters et cornelius meeus. affidati sunt 21 aprilis testes joannes wauters et joanna anné.

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 24ta augusti 1767 obtenta dispensatione super secundo consanguinitatis gradu et super tribus bannis contraxere matrimonium joannes geerts et anna de maeijer. testes carolus josephus toebente et joanna maria steels

B[onaventura] Delevingne

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0098_v}

Die 28 8bris præviis tribus bannis contraxere matrimonium joannes de witte et Elisabetha anné testes guielmus hamelinx et guielmus van heerbrugge affidati sunt 17 8bris. testes adrianus de witte et guielmus van heerbrugge

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 6ta Xbris obtenta dispensatione super quarto consanguinitatis gradu tempore clauso et super tribus bannis contraxere matrimonium franciscus pieters et theresia croes. testes judocus franciscus van Laeken et josephus spissens

B[onaventura] Delevingne pastor

1768

Die 14ta aprilis 1768 præviis tribus bannis contraxere matrimonium Leonardus van koeckelberge et Elisabetha verbrugge. testes judocus van damme et petrus joannes koeckelberge affidati sunt 2 aprilis testes cornelius de decker et jo[ann]a catharina van koeckelberge

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 29 aprilis 1768 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium franciscus kegels et joanna Langbeen testes judocus van damme et petrus kegel. affidati sunt 9 aprilis. testes judocus van damme et joannes Langbeen

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 3a maij 1768 præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium franciscus cuijt et maria ros. testes andreas Landuijt et petrus joannes cuijt. affidati sunt 9 aprilis testes iidem

B[onaventura] Delevingne pastor

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0099_r}

Die 10ma maij præviis tribus bannis contraxere matrimonium jacobus jo[ann]es gossau et joanna catharina koeckelberge testes ægidius van frachen et judocus franciscus van Laecken affidati sunt 29 aprilis testes michael selleslag et Leonardus koeckelberge

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 26a maij præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium josephus perremans et cornelia talboom testes joannes pauwels et joannes koeck affidati sunt 19 maij testes bonaventura delevingne et jo[ann]a maria steels

B[onaventura] Delevingne pastor

25ta junii præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium petrus boons et anna catharina vanden bossche. testes antonius de cock et cornelius boons. affidati sunt 11 junii testes guilielmus vanden bossche et antonius de cock.

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 29a junii præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium adrianus de witte et anna vander moorter testes guilielmus van heerbrugge et josephus van baerle affidati sunt 18 junii testes iidem

B[onaventura] Delevingne pastor

Die 30ma junii præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium andreas segers et Elisabeth de vogel, testes franciscus d’ooge et joannes van hoijmisse affidati sunt 23 junii testes ægidius segers et joannes van hoijmisse

B[onaventura] Delevingne pastor

{Rijksarchief te Antwerpen – 9999/998 – 0001_050_00008_000_0_0099_v}

Die 11.a augusti præviis tribus bannis contraxerunt matrimonium petrus de maeijer et anna maria anné testes martinus mees et franciscus van kerckhoven affidati sunt 13 julii testes franciscus van Laecken et petrus van Laecken

Signatum         B[onaventura] Delevingne pastor

Suprascripta nomina conjugatorum fideliter recuparata et ita subsignata, concordant cuiu[s] suo originali ita testor j[oannes] verdickt pastor

{einde van het register}

Print Friendly, PDF & Email